Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Llanberis Mountain Film Festival

March 2 @ 8:00 am - March 4 @ 5:00 pm

The Llanberis Mountain Film Festival was born in the mountains of Snowdonia – home to some of the leading climbers, mountaineers, paddlers, mountain bikers and ground breaking adventurers in the world.

Cafodd LLAMFF ei eni yn fynyddoedd Eryri sy’n gartref i rai o’r dringwyr, mynyddwyr, padlwyr, beicwyr mynydd ac anturiaethwyr arloesol yn y byd.

With its world class climbing, North Wales attracts over 8 million visitors each year with Snowdon having 477,000 making it the busiest mountain in the UK.

Gyda adnoddau naturiol dringo gorau yn y byd, mae Gogledd Cymru yn denu dros 8 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn gyda’r Wyddfa’n cael 477,000 yn ei wneud yn fynydd prysuraf yn y DU.

Established since 2002, LLAMFF has had a strong fringe festival since its start and 2018 is no exception, running from 2nd to 4th March 2018 across a number of venues local to Llanberis.

Cafodd LlAMFF ei sefydlu yn 2002 ac mae wedi cael gŵyl ymylol gryf ers ei sefydlu a ni fydd 2018 yn eithriad. Bydd LlAMFF yn rhedeg o’r 2 i’r 4 Mawrth 2018 ar draws nifer o leoliadau lleol yn Lanberis.

The film and lecture programme will run from 1800 – 2230 daily and you can book seats for any showing or lectures directly through our events listings.

Bydd y rhaglen ffilm a darlithoedd yn cychwyn am 18.00 – 22.30 yn ddyddiol a gallwch archebu seddi ar gyfer unrhyw ddangosiad neu ddarlithoedd yn uniongyrchol trwy…

Alternatively you can visit our partner retail outlets where you can purchase tickets for all sessions.

Fel arall, gallwch ymweld â’m siopau manwerthu partner lle gallwch brynu tocyn ar gyfer pob sesiwn.

Details

Start:
March 2 @ 8:00 am
End:
March 4 @ 5:00 pm
Event Categories:
, , ,
Website:
http://www.llamff.co.uk/